Czwarta edycja międzynarodowej konferencji „AIR Wro Talks” odbędzie się w dniach 28-29 marca 2019 roku we Wrocławiu. Wydarzenie to adresowane jest do ekspertów oraz praktyków, aktywnych w obszarze kultury, sztuki i edukacji, którzy poprzez swoje działania zwiększają dostęp do kultury we współczesnych miastach europejskich, a także budują pomiędzy nimi trwałe i oparte na współpracy relacje.

Z radością ogłaszamy, że zakończyliśmy rejestrację na konferencję AIR Wro Talks 4.0 i że w chwili obecnej przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową. Wciąż można zgłosić się na wydarzenia dodatkowe: koncert Piotra Damasiewicza i wystawę Dominiki Kulczyńskiej.

Program konferencji AIR Wro Talks 4.0

Czwartek, 28.03.2019

Warsztaty

 • 10:00 - 13:30

  Jak mówić o większości świata? Kultura i sztuka a globalne wyzwania (Barbara, ul. Świdnicka 8B, Wrocław)

  Czy jesteśmy większością czy mniejszością świata? Jak kultura i sztuka wspierają globalne wyzwania? Na te pytania szukać będą odpowiedzi uczestnicy warsztatów. Spojrzą na działalność kulturalną i współpracę międzynarodową z perspektywy edukacji globalnej, czyli uświadamiając sobie istnienie zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Wspólnie zastanowią się też, jak twórczo korzystać z dziedzictwa innych kultur oraz jak budować międzynarodowe partnerstwa w oparciu o wartości takie, jak szacunek, odpowiedzialność i solidarność.

  [prowadzenie: Marta Gontarska]

 • 10:00 - 13:30

  Mówmy „NIE” mowie nienawiści! (Recepcja, Podwórko Ruska 46, Wrocław)

  W oparciu o najnowsze badania społeczne uczestnicy warsztatów omawiać będą kwestie tożsamości oraz identyfikacji różnych grup doświadczających stereotypizacji i stygmatyzacji w Polsce. Nauczą się rozpoznawać i rozróżniać: dyskryminację, rasizm, mowę nienawiści i hejt, a także rozumieć powiązania pomiędzy tymi zjawiskami. Zastanowią się nad granicami wolności słowa, jak i poznają konsekwencje, które niesie za sobą mowa nienawiści. Ważnym punktem warsztatów będzie poznanie podstaw prawnych i praw człowieka oraz zdobycie wiedzy na temat możliwości reagowania na zjawiska motywowane nienawiścią.

  [prowadzenie: Dorota Mołodyńska-Küntzel]

Wykłady, prezentacje i debaty (Barbara, ul. Świdnicka 8B, Wrocław)

 • 14:00 - 14:30

  Otwarcie konferencji AIR Wro Talks 4.0

 • 14:30 - 15:15

  Wykład inauguracyjny

  prof. Klaus Bachmann – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

 • 17:00 - 18:30

  Kto promuje Grenlandię? Rola i zadania narodowych instytutów kultury w XXI wieku – panel dyskusyjny

  Współczesny świat charakteryzują równoczesna integracja i dezintegracja istniejących struktur. Ciągłym przemianom ulegają relacje między krajami. Zmieniają się strefy wpływów. Czy w XXI wieku jest więc wciąż miejsce na promocję kultury, którą definiują oficjalnie wyznaczone granice państw? Jak przedstawiać dziedzictwo i tożsamość narodów, kiedy rośnie pozycja regionów? Jakie zadania stoją przed instytucjami, które kulturę mają upowszechniać w innych krajach? Na te i inne pytania odpowiedzą przedstawiciele narodowych instytutów kultury w Europie, na co dzień zajmujący się współpracą międzynarodową.

  [moderatorka: dr Karolina Bieniek – Fundacja Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT]

  [paneliści: Irene Larraza – dyrektorka Instytutu Baskijskiego Etxepare, Joanna Tamborska – wicedyrektorka Duńskiego Instytutu Kultury, Rupert Weinmann – dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie]Program towarzyszący (Barbara, ul. Świdnicka 8B, Wrocław)

 • 20:15 - 21:00

  Piotr Damasiewicz Solo – koncert

  Piotr Damasiewicz to wrocławski kompozytor, trębacz oraz kurator. W swojej twórczości sięga do języka jazzu, muzyki klasycznej XX wieku i europejskiej muzyki improwizowanej. Damasiewicz przedstawi skomponowany specjalnie na tę okazję utwór na trąbkę i fortepian, częściowo spreparowane. Bazować on będzie na wykorzystaniu brzmienia tych instrumentów zarówno w konwencjonalnym ujęciu, jak i współczesnym, wynikającym z eksperymentalnego podejścia do ich struktury. W swojej treści odniesie się natomiast do koncepcji miasta, w którym zanikają i przenikają się granice różnych narodów i kultur, na przykładzie Wrocławia i Nowego Sadu.

Piątek, 29.03.2019

Wykłady, prezentacje i debaty (Barbara, ul. Świdnicka 8B, Wrocław)

 • 11:00 - 11:30

  Otwarcie drugiego dnia konferencji

 • 11:30 - 12:30

  Możliwości wsparcia projektów międzynarodowych: Fundusz Wyszehradzki, Goethe-Institut, Creative Europe Desk Polska, Instytut Adama Mickiewicza (prezentacje)

  Jeśli Wyszehrad kojarzy się Państwu przede wszystkim z zamkiem i leczo, a Instytut Adama Mickiewicza z epopeją narodową, to zapraszamy na prezentacje organizacji i instytucji, które udzielają wsparcia finansowego projektom realizowanym za granicą lub we współpracy z zagranicznymi partnerami. Będzie można dowiedzieć się, jak aplikować oraz porozmawiać z ekspertami o swoich pomysłach.

  [Eva Blaute - Goethe-Institut w Brukseli, Ewa Kornacka - Creative Europe Desk Polska, Paulina Woźniak - Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Olgierd Zbychorski - Instytut Adama Mickiewicza]

 • 12:30 - 13:00

  Przerwa kawowa

 • 13:00 - 14:30

  Kultura dla wszystkich: strategie włączania osób z niepełnosprawnościami w życie kulturalne – panel dyskusyjny

  Kultura dostępności wciąż stanowi dość duże wyzwanie dla organizacji i instytucji kultury w Europie Centralnej. Teoretycznie wszyscy zdajemy sobie sprawę z konieczności tworzenia wydarzeń i działań bez barier, w praktyce nie jest to jednak łatwe. Co więc możemy zrobić, aby umożliwić większej liczbie osób o różnym stopniu niepełnosprawności pełne uczestnictwo w realizowanych przez nas projektach? Rozmowa służyć ma wymianie doświadczeń oraz prezentacji najlepszych praktyk.

  [prezentacja: Anna Dąbrowa, Dagmara Stanosz - Muzeum Śląskie w Katowicach]

  [moderator: dr Bartek Lis - Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu]

  [paneliści: Onny Eikhaug - prezeska EIDD Design for All Europe, Agata Etmanowicz - Fundacja Impact, Bartłomiej Skrzyński - rzecznik ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego Wrocławia]
 • 16:00 - 17:30

  Co mówi Brexit o wspólnocie europejskiej? – panel dyskusyjny

  Od momentu ogłoszenia wyników referendum, w którym większość Brytyjczyków zagłosowała za opuszczeniem Unii Europejskiej, temat ten omawiany jest nieustannie w mediach, w rozmowach prywatnych, w środowiskach naukowych. W dniach konferencji AIR Wro Talks, wypadających dokładnie w planowanym terminie tzw. „Brexitu”, poświęcone mu będą główne strony wszystkich gazet. Wywołuje on obawy i niepewność, ale wśród niektórych budzi też radość i przynosi ulgę. Czy jest to zjawisko wyjątkowe, czy raczej pewna tendencja? Czy będzie to precedens? Rozmowa dotyczyć ma kwestii znaczenia tego wydarzenia dla Europy i świata oraz wpływu, jaki może ono wywrzeć na współpracę międzynarodową w obszarze kultury.

  [moderatorka: dr Monika Sus – Hertie School of Governance]

  [paneliści: Chris Baldwin – reżyser  spektakli i widowisk, Ivor Davies – niezależny konsultant i badacz polityk kulturalnych, Paul Hobson – dyrektor Modern Art Oxford, Julie Ward – posłanka do Parlamentu Europejskiego]
 • 17:30 - 18:00

  Zamknięcie konferencji AIR Wro Talks 4.0

Program towarzyszący (Galeria Sztuki Tętno, Jatki 12/13, Wrocław)

 • 20:00 - 23:00

  Otwarcie wystawy „Gatunki wędrowne” Dominiki Kulczyńskiej

  Wystawa stanowi podsumowanie kolejnego etapu pracy Dominiki Kulczyńskiej, wrocławskiej artystki i projektantki, z tematyką migracji, granic i przemieszczania się. Projekty Kulczyńskiej, obecne także w przestrzeni publicznej miasta, wskazują na jaskółki – gatunek dawniej żyjący blisko skupisk ludzkich, przez co symbolicznie obecny w kulturze oraz ich gniazda, których dziś próżno szukać w europejskich miastach i wsiach. Według artystki na migrację można patrzeć z wielu różnych perspektyw, na przykład w kontekście statusu ptaków miejskich, w tym gatunków ściśle chronionych lub zagrożonych wyginięciem.

Lokalizacje

Do rozpoczęcia AIR Wro Talks 4.0 pozostało:

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję